28.09.2022

Čakalne dobe v javnem zdravstvu

Dolge čakalne dobe v našem javnem zdravstvu predstavljajo težavo za naše zdravje, saj se na obravnavo lahko čaka ne le več mesecev, temveč tudi let. 

S hitrim dostopom do zdravstvenih storitev bi lahko preprečili marsikatero akutno stanje, ki pa posledično ostaja nezdravljeno. Danes naj bi bila nad dopustno dolžino čakanja na obravnavo skoraj polovica ljudi.

Do pregleda pri družinskem zdravniku, otroško-šolskem dispanzerju in ginekologu bolniki pridejo vse težje. Odstotek hitrih obiskov, kjer se napiše le napotnica ali recept, oziroma posvetov na daljavo se je od leta 2019 povečal s 47 na 70 odstotkov. Če je pred tremi leti več kot polovica pacientov še prišla do neposrednega stika z zdravnikom in s tem do pregleda, je lani to uspelo le 30 odstotkom. 

Dobro počutje in zdravje posameznika bi morala biti povsod na prvem mestu, saj sta najpomembnejša dejavnika za uspešno delo. Dolge čakalne vrste oziroma čedalje pogostejša nedostopnost zdravstvenih storitev in s tem tudi osebnih zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu pa mnogim prinašajo zdravstvene zaplete ter slabe izkušnje. 

Pregled pri specialistu

Zadnji podatki ZZZS kažejo, da je nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2022 za specialista čakalo 88.233 ljudi (42,3 odstotka vseh čakajočih na storitve), kar je več kot na dan 1. 12. 2020, ko je bilo čakajočih nad dopustno čakalno dobo 56.029. Številke so skrb vzbujajoče, pandemija pa je čakalne dobe še dodatno podaljšala. Po zadnjih podatkih NIJZ je v Sloveniji kar pri 72 odstotkih storitev čakanje na prvi termin daljše od dopustne meje.

Čakalne dobe so dolge, zato se posledično Slovenci pogosteje odločamo za nadstandardne zdravstvene storitve pri zasebnih izvajalcih, ki jih lahko koristimo s pomočjo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. S pomočjo zdravstvenega zavarovanja lahko do kakovostne storitve v primeru poškodbe ali bolezni pridete še hitreje.

Dodatno zavarovanje pri PRVA Zdravje namreč skrajša pot do specialista. Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je 10 delovnih dni, povprečna čakalna doba na termin obravnave pa 5 delovnih dni. Zavarovanje lahko sklenejo osebe med 15. in 68. letom starosti, starši pa ga lahko sklenejo tudi za otroke, starejše od pet let.

Čakalne dobe v zdravstvu

Zakaj dodatno zdravstveno zavarovanje?

Dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje predstavlja celovito rešitev za pokritje potrebe po zdravstveni varnosti. S sklenitvijo enega ali kombinacije zavarovalnih kritij Specialisti in zdravila, Operativni posegi, Rehabilitacije in Drugo zdravniško mnenje lahko posameznik ob novonastali bolezni ali poškodbi sebi in svojim najbližjim močno olajša neprijetno situacijo. 

Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritje Specialisti in zdravila zagotavlja hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev s kar 22 področij medicine. Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept (do 250 evrov letno).

Kritje Operativni posegi krije stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine.

S kritjem Rehabilitacije lahko posameznik v enem zavarovalnem letu koristi 6 obravnav različnih vrst rehabilitacije s področij fizioterapije, delovne terapije in protibolečinske terapije, ki pomenijo nadaljevanje specialistične obravnave.

Kritje Drugo zdravniško mnenje posamezniku zagotavlja organizacijo in plačilo pridobitve drugega zdravniškega mnenja na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o obstoječem zdravstvenem stanju. Mnenje pripravijo neodvisni svetovno priznani strokovnjaki iz priznanih vodilnih tujih zdravstvenih ustanov po vsem svetu.

Pri njihovem kolektivnem dodatnem zdravstvenem zavarovanju to zajema telefonsko naročanje na storitve 24/7, vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih, temu pa sledi organizacija termina v povprečno petih delovnih dneh. Zdravstvene storitve se lahko opravi znotraj mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev iz več kot 80 zdravstvenih ustanov, kjer je na voljo več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov. O kakovosti naših storitev kaže podatek, da smo v prvem četrtletju leta 2022 zaznali kar 99-odstotno stopnjo zadovoljstva med uporabniki.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Asistenca 24 ur na dan

Vsem zavarovancem PRVE Zdravje je na voljo naročanje na zdravstvene storitve 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Strokovno usposobljenemu medicinskemu osebju v asistenčnem centru Točka PRVA Zdravje zaupajo informacije o svojem zdravstvenem stanju, nato sledi priprava načrta zdravljenja, kar pomeni, da se zavarovanca spremlja od ene do druge zdravstvene storitve. Na ta način se mu skrajša pot zdravljenja, obenem pa to za posameznika pomeni občutno manj stresa. Prav tako lahko posameznik sam izbere zdravstveno ustanovo, ki mu je najbližja ali najljubša, ter  zdravnika, pri katerem želi opraviti zdravstveno storitev.

Vsak zavarovanec ima neomejen dostop do asistenčnega centra, kjer se lahko naroči na ustrezno zdravstveno storitev oziroma prejme celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi pri enem od več kot 310 uveljavljenih zasebnih izvajalcev.