16.08.2022

Fizioterapija v javnem in zasebnem zdravstvu: Kaj morate vedeti?

Kaj je fizioterapija?

Fizioterapevt obravnava ljudi, ki imajo težave z gibalnim in mišično-skeletnim sistemom na različnih nivojih, s preobremenitvami ter težave z držo. Fizioterapija sega tudi na področja nevrologije, ginekologije, pljuč, krvno-žilnega sistema in srca.

Metode fizioterapije

Najpomembnejša fizioterapija je ročna oz. manualna, fizioterapevti pa ji lahko dodajo še elektroterapijo TENS, ultrazvočno, lasersko in magnetno terapijo, kinezioterapijo ter različne terapije z drugimi elektro modalitetami. Kljub vsem napravam pa ročna terapija predstavlja večji del fizioterapevtovega dela, medtem ko so ostale tehnike navadno le spremljevalne (odvisno od same diagnoze pacienta).

Razlogi za obisk fizioterapevta

Pacienti se za fizioterapijo najpogosteje odločijo zaradi bolečin v križu, pasu in  sklepih (koleno, rama, komolec, zapestje), poškodb mišic in ligamentov, mravljinčenja ali slabega čutenja dela telesa, šibkega koraka ter slabe kontrole gibanja telesa.

Fizioterapija

Fizioterapija v javnem zdravstvu

Storitve v javnem zdravstvu so pacientu dostopne na podlagi napotnice, ki jo izda zdravnik. Na napotnici je napisano stanje pacienta v skladu z Mednarodno klasifikacijo bolezni, ki jo pacient odda izvajalcu znotraj javne mreže. To so lahko zdravnik na koncesijo, zdravstveni dom, bolnišnica in zdravilišče. Izvajalci zdravstvenih storitev v okviru javnega zdravstva le redko zavarovanim osebam omogočijo takojšnjo storitev, zato je navadno pacient uvrščen na čakalni seznam v skladu z veljavnimi predpisi. 

Čakalne dobe v javnem zdravstvu

Čakalne dobe v javnem zdravstvu vnaprej poda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter so odvisne od letnega programa zdravstvenih storitev in potrebnih finančnih sredstev v obsegu, ki je le delno krit. Pri fizioterapevtski obravnavi v javnem zdravstvu se mora fizioterapevt držati diagnoze, ki je opredeljena na pacientovi napotnici, temu pa prilagodi število obravnav in postopke, s katerimi bo pacientu pomagal v določenem časovnem obdobju.  

Fizioterapevti morajo v javnem zdravstvu dosegati norme, kar pomeni, da pogosto obravnavajo več pacientov hkrati. Pri tem je fizioterapija velikokrat pasivno usmerjena, saj žal vsi naenkrat ne morejo dobiti individualne obravnave. V takšnih primerih fizioterapevti terapijo pogosto kombinirajo z aparaturami, s tem pa se podaljšata čas okrevanja in vrnitev na delovno mesto. 

Izvajalci zdravstvenih storitev čakalni seznam vodijo v skladu z veljavnimi predpisi in pri tem spoštujejo vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob hkratnem spoštovanju stroškovno upravičene prednosti, ki je napisana na napotnici. Stopnje nujnosti so:

  • nujno,
  • zelo hitro,
  • hitro in 
  • redno.

Skladno s čakalno dobo ambulante se pacienta nato obvesti o terminu za prvo fizioterapevtsko obravnavo. 

samoplačniška fizioterapija

Samoplačniška fizioterapija

Pri samoplačniški fizioterapiji pacient pride do terapije takoj, brez napotnice. Brez nepotrebnega čakanja se obrne na izvajalca fizioterapije takoj, ko nastopijo bolečine oz. so se pojavile poškodbe. Storitve, ki jih opravi pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih, pacient lahko plača sam ali pa mu terapije krije zavarovalnica, če ima sklenjeno ustrezno pogodbo. Storitve se razlikujejo glede na mesečno premijo ali paket, ki ga ima pacient sklenjen pri posamezni zavarovalnici.

Fizioterapevtska obravnava je individualna in zajema: 

  • pogovor s pacientom, 
  • usmerjen pregled s sodobnimi ortopedskimi testi ter 
  • uporabo različnih terapevtskih postopkov s ciljem izboljšati ali povrniti funkcionalne sposobnosti. 

Samoplačniška fizioterapija: individualni pristop

Zasebni fizioterapevti se namreč ne srečujejo s težavami, ki pestijo fizioterapevte v javnem zdravstvu, kot so generični protokoli zdravljenja, pasivno usmerjena rehabilitacija (več naprav, manj manualne terapije) in samostojno delo strokovnjakov, ki med seboj ne sodelujejo.

Celostno zdravljenje

Poškodbe ter boleča stanja sklepov, mišic in vezivnega tkiva se morajo zdraviti celostno, pri čemer je vodilo zasebnikov, da pacienta vodijo od akutne faze bolečine do vrhunske telesne pripravljenosti, pacientu povrniti močno in zdravo telo po poškodbi, operativnem posegu ali kroničnem obolenju. Pri tem si z zbranimi ugotovitvami in kliničnim osmišljanjem fizioterapevt pomaga pri iskanju vzroka za opisane težave ter določi najprimernejšo terapijo. To sestavljajo različne tehnike manualne terapije in terapevtske vaje, ki so osebno prilagojene. Dopolnjujejo jo lahko tudi nasveti in druge usmeritve za izboljšanje stanja. 

Prednosti samoplačniške fizioterapije

Da lahko fizioterapevta obiščemo takoj, prinaša veliko pozitivnih stvari. Rehabilitacija je bolj individualno usmerjena, s čimer pacienta pripeljemo do hitrejše rehabilitacije, obenem pa se hitreje lahko vrne na delo ter opravlja vsakdanja opravila.

Potrebuješ fizioterapevta?

Priporočamo ti, da izbereš enega izmed spodnjih izvajalcev. 

fizioterapija ternas

Ternas

kaj je manualna fizioterapija

Fizioterapija Eno

Arthron Maribor

Arthron

Fizioterapija

ZAP FITCORP

OMF

OMF