28.12.2022

Prednosti samoplačniških zdravstvenih storitev

Zdravje je ena od temeljnih vrednot v naši družbi, saj predstavlja ključ do kakovostnega življenja in splošne blaginje. Kadar smo zdravi, imamo vse. Zato nobeno materialno bogastvo ne more nadomestiti našega zdravja in zdravja naših bližnjih. Pogosto za svoje zdravje poskrbimo šele takrat, ko se pojavijo težave, na primer, – ko zbolimo, ko smo preobremenjeni, imamo povišan krvni sladkor oziroma ko ne zmoremo več ignorirati signalov, ki nam jih pošilja naše telo.
V članku predstavljamo katere so prednosti samoplačniške zdravstvene storitve.

samoplačniške zdravstvene storitve

Napotnica ni potrebna: Kako samoplačniške storitve zmanjšujejo čakalne dobe

Zaradi vse večjih strukturnih in sistemskih težav, s katerimi se trenutno soočajo zdravstvene ustanove, je vse več nezadovoljstva med uporabniki zdravstvenih storitev. Mnogi od nas nimajo osebnega zdravnika, čakalne vrste za preventivne preglede in operativne posege pa so izjemno dolge. Po podatkih NIJZ kar nekaj pregledov presega dopustno čakalno dobo, med njimi so revmatološki, oromaksilofacialni, kardiološki, nevrološki in ortopedski pregled. Nad dopustno mejo čakalne dobe najdemo tudi prvi alergološki pregled, sledijo dermatološki, okulistični pregled zaradi očal, urološki, diabetološki pregled, psihiatrična obravnava in drugi. Tudi pregledi otrok so nad dopustno čakalno mejo, sem sodijo alergološki, urološki, revmatološki in kardiološki pregled otroka. Vse te številke so skrb vzbujajoče, saj so to bolezenska stanja, ki zahtevajo hitro obravnavo. Prav tako se na pregled čaka tudi z napotnicami s stopnjama nujnosti hitro ali zelo hitro.

Poiščite izvajalce samoplačniških zdravstvenih storitev na ambulanta.si

Zakaj izbrati samoplačniško zdravstveno storitev pri Zavarovalnici PRVA

Pogosto nismo zadovoljni z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, ker ta ne odgovarja na vse naše potrebe, predvsem kar zadeva hitrost želenih storitev in kritje dodatnih stroškov. S sklenitvijo samoplačniškega zdravstvenega zavarovanja pri Zavarovalnici PRVA boste vse te nevšečnosti preskočili. Kritja, ki jih ponujajo, so različnega cenovnega razreda in dostopna vsem. Omogočajo namreč kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki vam ne pripadajo ob sklenitvi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Samoplačniški pregledi pri različnih specialistih vključujejo diagnostične postopke, kot so magnetna resonanca, CT, rentgen, enodnevne posege, zdravila na beli recept, ambulantno rehabilitacijo, telefonski nasvet zdravnika, v primeru težjih diagnoz pa tudi pridobitev in plačilo drugega zdravniškega mnenja iz različnih ustanov po svetu. 

Zavarovalnica PRVA nudi informacije v asistenčnem centru, ki je zavarovancem na voljo 24 ur dnevno. Zavarovanci se lahko naročijo na ustrezno zdravstveno storitev ali poskrbijo za celovit načrt zdravljenja v zdravstveni ustanovi znotraj zdravstvene mreže zavarovalnice. Na termin bodo naročeni v petih delovnih dneh, najdaljši čas je deset delovnih dni. Zavarovanje lahko sklenejo osebe med 15. in 68. letom starosti, na voljo pa je tudi za otroke, starejše od pet let. Zavarovanci lahko izbirajo med enim ali kombinacijo več zavarovalnih kritij ter med štirimi različnimi paketi: Specialisti in zdravila, Operativni posegi, Rehabilitacije in Drugo zdravniško mnenje

Prednosti samoplačniške zdravstvene storitve

Različni paketi zavarovalnih kritij za vse vaše potrebe

Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritje Specialisti in zdravila zagotavlja hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev s kar 23 področij medicine. Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept (do 250 evrov letno).

Kritje Operativni posegi krije stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine.

S kritjem Rehabilitacije lahko posameznik v enem zavarovalnem letu koristi 6 obravnav različnih vrst rehabilitacije s področij fizioterapije, delovne terapije in protibolečinske terapije, ki pomenijo nadaljevanje specialistične obravnave.

Kritje Drugo zdravniško mnenje posamezniku zagotavlja pridobitev in plačilo drugega zdravniškega mnenja na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o obstoječem zdravstvenem stanju. Mnenje pripravijo neodvisni svetovno priznani strokovnjaki iz vodilnih tujih zdravstvenih ustanov po vsem svetu.

Ne odlašajte in že danes sklenite zavarovanje

PRVA vam nudi kakovostne uporabniške izkušnje, od sklenitve zavarovanja do uporabe zdravstvene storitve. Naročanje na storitev je preprosto, Točka PRVA je dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Za zavarovanca se pripravi tudi ustrezen načrt zdravljenja in se mu zagotovi dostop do specialista v povprečju le 3,41 dneva. V zdravstveni mreži izvajalcev PRVA je trenutno več kot 100 zasebnih zdravstvenih ustanov po vsej Sloveniji.

Že od 24,13 evra si tako lahko dodatno skrajšate pot zdravljenja in zmanjšate možnost razvoja kroničnih bolezni.

Preverite pakete >