07.06.2022

Razlike v zdravstvenem zavarovanju

V Sloveniji poznamo tri vrste zavarovanj: obvezno, dopolnilno in dodatno.
Obvezno zdravstveno zavarovanje
je, kot že sama beseda pove, obvezno. Vanj je vključenih 99,9 odstotkov Slovencev. To zavarovanje pokriva le osnovne oblike zdravljenja, zato je dobro, da poleg osnovnega sklenemo še dodatno ali dopolnilno zavarovanje, ki pa ju velika večina ljudi med seboj še vedno zamenjuje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

 

V Sloveniji sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja ne pokriva vseh stroškov, kadar oseba zboli ali se poškoduje, zato se pogosto zgodi, da je potrebno del zdravstvene storitve doplačati. Doplačila so različno visoka, lahko so nizka (nekaj sto evrov), lahko pa znašajo tudi nekaj tisoč evrov ali več. 

Dodatnim plačilom pri obisku zdravnika, zdravljenju v bolnišnici, prevzemu zdravil, medicinskih pripomočkov ter doplačilu drugih zdravstvenih storitev se lahko izognemo, če imamo sklenjeno dopolnilno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno, sklene ga oseba sama, pogoj je le, da ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje. Osnovna cena je pri vseh zavarovalnicah podobna, giblje se okoli 35 evrov, mesečne premije pa se razlikujejo med njimi zaradi popustov, ki jih zavarovalnica lahko ponudi zavarovancu.

zdravstveno zavarovanje

Dodatno ZDRAVSTVENO zavarovanje


Dodatno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno in ga oseba sklene sama. Najučinkovitejše je takrat, kadar nepričakovano zbolimo ali se poškodujemo, čakalne vrste pa so dolge. Zajema večji obseg pravic kot obvezno zavarovanje, dodane pa so lahko tudi pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju, kot so nekateri zahtevni medicinski posegi, zdravila na belem receptu in podobno.

Dodatno zavarovanje nam lahko omogoči hitrejši dostop do zdravnika in bolj kakovostno obravnavo

Kako izbrati pravega ponudnika dodatnega zavarovanja?

 

Kot primer lahko pogledamo PRVO Osebno zavarovalnico, ki ponuja dodatno zavarovanje PRVA Zdravje. Izbrati je mogoče med različnimi paketi in zavarovalnimi kritji, odvisno od zdravstvenih potreb in preferenc posameznika, od česar je odvisna višina mesečnega plačila ali mesečne premije, kot to imenujejo zavarovalnice. Cenovne razlike med paketi in zavarovalnimi kritji zdravstvenih storitev so občutne, zato svetujemo, da se glede svojih potreb in v primeru nejasnosti pogovorite s svetovalcem na brezplačni telefonski številki 080 88 08. Zavarovanje se lahko sicer samostojno sklene enostavno in hitro preko spleta.

Zavarovalno kritje Specialisti in zdravila omogoča dostop do specialistične obravnave ali diagnostične preiskave v povprečno pet delovnih dneh. S strani PRVE so plačane 3-4 obravnave/preiskave, prav tako zdravila na beli recept. Zavarovancem je omogočeno telefonsko naročanje na termin 24 ur na dan, vse dni v letu, od tu sledi izbira med zasebnimi izvajalci širom Slovenije. V primeru, da posameznik sklene paket PRVA Zdravje Nadstandard, torej kombinacijo več kritij, to vključuje dodatno prednost – dostop do specialistov brez potrebne napotnice osebnega zdravnika. 

Pri zavarovalnemu kritju Operativni posegi lahko izbiramo med srednjim in velikim paketom. Srednji paket ima letno zavarovalno vsoto 8.000 evrov, veliki pa 30.000 evrov. Oba paketa krijeta 10 področji posegov, s tem, da srednji paket krije 58 posegov, veliki pa 87 posegov. 

Zavarovalno kritje Rehabilitacije je pri PRVI v obliki, ki zajema 6 obravnav različnih vrst rehabilitacije v zavarovalnem letu, 34 različnih fizioterapevtskih postopkov, 35 različnih delovnih terapij ter nabor 15. različnih protibolečinskih terapij. Tudi pri obeh omenjenih zavarovalnih kritjih lahko zavarovanci izbirajo med zdravstvenimi storitvami na lokacijah širom Slovenije, naročanje je možno 24 ur dnevno, vse dni v letu, termin pa se organizira v povprečno pet delovnih dneh.

Zavarovalno kritje Drugo mnenje je pri PRVI v obliki, ki zajema neomejeno število zahtevkov za pripravo drugega zdravniškega mnenja v zavarovalnem letu, 4 telefonske oz. video posvete po izdaji drugega zdravniškega mnenja, več kot 100 mednarodnih ustanov v mreži ter dostop do svetovalca 24 ur na dan in dodatne ugodnosti.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Kako uveljaviti dodatno zavarovanje?


Na Prvi povedo, da je uveljavljanje zavarovanja zelo preprosto. Zavarovanec pokliče asistenčni center oz. točko PRVA Zdravje, ki je na voljo 24 ur vsak dan. Strokovno usposobljenemu medicinskemu osebju predstavi informacije glede svojega zdravstvenega stanja.

V primeru, da pri osebnem zdravniku ni dobil informacij, se z medicinskim osebjem podrobno pogovori in čim bolj natančno opiše težavo. Na točki PRVA Zdravje se nato pripravi načrt zdravljenja, ki zavarovancu zagotavljajo stalno spremljanje in hitrejšo pot zdravljena. Zavarovanec potrebuje tudi napotnico ali izvid, ki jo izda osebni zdravnik, razen če ima sklenjen paket PRVA Zdravje NADSTANDARD.

V primeru dodatnih pojasnil ali dvomov je v PRVI vedno na voljo zdravnik ali specialist, s katerim se zavarovanec lahko kadarkoli poveže.

Izognite se dolgim čakalnim vrstam v javnem zdravstvenem sistemu in se naročite na pregled pri izbranem specialistu v vaši bližini!

Ambulanta.si vam zagotavlja hitro in enostavno izbiro zdravstvene storitve in široke mreže zdravstvenih izvajalcev v zasebnem sektorju. Poleg hitrega naročila na pregled boste imeli tudi popolni pregled nad ceno posamezne zdravstvene storitve in predvidenimi stroški vašega zdravljenja. Za svoje zdravje pa lahko enostavno poskrbite tudi z zavarovanjem PRVA Zdravje, ki vam pri novonastalih boleznih in poškodbah omogoča dostop do zdravstvenih storitev v povprečno le 5 delovnih dneh – ob tem pa vam ne bo treba skrbeti za visoke stroške. Prilagodite ga svojim potrebam in izberite ustrezno kombinacijo zavarovalnih kritij, prek spleta že od 2,92 EUR/mesec!